Samen omgaan met kanker

Iedereen heeft behoefte aan een luisterend oor

Sponsoring

Om mensen met en na kanker goed te kunnen helpen, heeft Oriolus steun nodig, elke vorm van schenking is waardevol voor Oriolus. We zijn blij met elke donatie! Om de continuïteit te waarborgen worden vrienden gezocht. Mensen die Oriolus voor meerdere jaren een warm hart toedragen. Aan de vrienden van het eerste begin bezorgen wij een Oriolus hart.

 • Word vriend:
  Vriend worden van Oriolus kan al vanaf € 10,- per jaar maar dit mag ook voor € 20 – € 50 – € 100 of een ander bedrag naar eigen keuze. Voor meer informatie en/of aanmelding stuur ons een mail

 • Word sponsor:
  Wil je met je bedrijf sponsorvriend worden van Oriolus? Hiervoor bestaan meerdere mogelijkheden, dit kan al vanaf € 500 per jaar. Maar ook voor € 1.000 – € 1.500 – € 2.000 of een zelf te bepalen bedrag. De bedrijfsnaam wordt vermeld op de sponsorboom in de hal van Oriolus. Neem contact op via vriend@oriolus-achterhoek.nl of bel met coördinator Desirée Heerdink 06-10168038.

 • Voordeling schenken:
  Omdat Oriolus een stichting is die valt onder de zogenaamde ANBI-regeling gelden er speciale regels omtrent de aftrek van de giften. Dit betekent dat in het geval van een periodieke gift die voldoet aan bepaalde voorwaarden je het hele bedrag van de gift mag aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximum bedrag voor periodieke giften. Voor meer informatie, kijk op de site van de Belastingdienst

  • Eenmalige gift
   Ook met eenmalige schenkingen kun je Oriolus op elk moment steunen. Je kunt je donatie overmaken op NL75 RABO 0352 2461 54 t.n.v. Nazorgcentrum Stichting Oriolus. Wanneer je mailadres achterlaat kunnen we je een persoonlijk bedankje sturen.

  • Periodieke gift
   Wil je maximaal gebruik maken van de fiscale aftrekbaarheid? Wanneer je inloophuis Oriolus de komende vijf jaar of langer met een bedrag van minimaal € 100,- per jaar steunt, maak je maximaal gebruik van de fiscale aftrekbaarheid. Het voordeel hiervan is dat je financiële bijdrage dan volledig aftrekbaar is van de belasting. Bijvoorbeeld: je geeft € 100,- per jaar en valt in belastingtarief van 42%, dan krijg je € 42,- per jaar terug van de Belastingdienst. Je betaalt zelf € 58,- per jaar.

   Aan deze periodieke gift aan Stichting Oriolus zijn een aantal voorwaarden verbonden:
   – schenking van een jaarlijks vast bedrag voor een periode van 5 jaar of langer;
   – een minimum bedrag van € 100,-;
   – vastlegging in een officieel document. 

   Om van deze periodieke gift gebruik te maken moeten er een aantal afspraken vastgelegd worden in een officieel document. Per 1 januari 2014 is het niet meer nodig om dit bij een notaris vast te leggen. Het betreffende formulier is hier te downloaden. Mochten er nog vragen zijn, mail ons.    

 • Steun in natura:
  Wil je geen geld geven, maar ons op een andere manier steunen? Wij zijn blij met elk initiatief. Mail ons.