Samen omgaan met kanker

Iedereen heeft behoefte aan een luisterend oor

ANBI STATUS

Voordelig schenken

Stichting Oriolus beschikt over de ANBI status wat inhoudt dat Oriolus door de Belastingdienst is erkend als ‘goed doel’. Een gift aan een ANBI mag worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting. Voor meer informatie, kijk op de site van de Belastingdienst

  • Fiscale naam: Stichting Nazorgcentrum Oriolus
  • Publieke naam: Inloophuis Oriolus
  • KvK-nummer: 75176831
  • RSIN: 860170986
  • Contactgegevens
  • Doelstelling
  • Beleidsplan   
  • Bestuurssamenstelling
  • Beloningsbeleid: het personeel en bestuur bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers. Zij ontvangen dus geen vergoeding, met uitzondering van vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten. Er wordt naar gestreefd om de coördinator parttime in dienst te nemen, dit zal vervolgens de enige betaalde kracht worden. Mogelijk wordt deze taak verdeeld over twee personen.
  • Jaarverslag een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten inclusief de financiële verantwoording. Aan het eind van het eerste jaar zal deze inzichtelijk worden gemaakt.