Samen omgaan met kanker

Iedereen heeft behoefte aan een luisterend oor

ANBI STATUS

Voordelig schenken

Stichting Oriolus beschikt over de ANBI status wat inhoudt dat Oriolus door de Belastingdienst is erkend als ‘goed doel’. Een gift aan een ANBI mag worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting. Voor meer informatie, kijk op de site van de Belastingdienst

  • Fiscale naam: Stichting Nazorgcentrum Oriolus
  • Publieke naam: Inloophuis Oriolus
  • KvK-nummer: 75176831
  • RSIN: 860170986
  • Contactgegevens
  • Doelstelling
  • Beleidsplan   
  • Bestuurssamenstelling
  • Beloningsbeleid: het bestuur, het team van gastvrouwen, gastheren, activiteitenbegeleiders en 1 coördinator zijn allen onbetaalde vrijwilligers. Zij ontvangen dus geen vergoeding, met uitzondering van vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten. Sinds december 2022 is het vanwege een pilot, vergoed vanuit het KWF, mogelijk gemaakt om 1 coördinator parttime in dienst te nemen voor 32 uur.
  • Jaarverslag een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten inclusief de financiële verantwoording. Aan het eind van het eerste jaar zal deze inzichtelijk worden gemaakt.